Đây là một mục nhập trong phần CoinDesk's Most Influential in Blockchain 2017 series.


Nó chỉ ra rằng người đứng đầu của một trong những trao đổi sáng tạo nhất của ngành công nghiệp cryptocurrency là một chút giống như phần còn lại của chúng tôi khi nói đến ý nghĩa của thế giới mới của tài sản kỹ thuật số.

Trong một video độc quyền với CoinDesk, Giám đốc điều hành ShapeShift Erik Voorhees thảo luận về những gì phân tách một mật mã từ một mật mã khác và cách họ chuyển từ ý tưởng sang một danh sách trên dịch vụ trao đổi chữ ký của mình.

Làm thế nào ông đã đi từ bitcoin maximalist để enabler thị trường tự do? Và những gì có trong cửa hàng vào năm 2017?

Đọc bài báo đặc trưng của chúng tôi hoặc nghe Voorhees bằng những từ ngữ dưới đây:

Video của Ali Powell tại 40 Thieves Films