Bộ Công nghệ Truyền thông và Kinh tế Số của Tunisia được cho là đang tìm kiếm để khám phá công nghệ bitcoin và blockchain.

Các tin tức sau khi xuất bản một quảng cáo thực tập trên các trang khác nhau

Offre de sân khấu "piccountry" pic. twitter. Các văn kiện truyền thông xã hội được Bộ tin rằng sẽ được Bộ kiểm soát.

Vai trò, mở ra cho sinh viên kỹ thuật, sẽ yêu cầu ứng viên thành công "Xác định những điểm mạnh và điểm yếu của việc sử dụng bitcoin, phân tích ảnh hưởng của bitcoin đối với hệ thống ngân hàng và trình bày các ứng dụng blockchain hiện đang được phát triển để đáp ứng các vấn đề khác nhau liên quan đến sự riêng tư, an ninh thông tin, tự do và minh bạch ". Việc cung cấp thực tập dường như thu hút sự chú ý giữa các nhà bình luận khác nhau trên Facebook, người đã thăm dò thêm Bộ để biết thêm chi tiết về quá trình nộp đơn. chứng tỏ có ý nghĩa quan trọng khi nhận thấy thiếu thông tin liên quan tới bitcoin từ quốc gia Bắc Phi.

CoinDesk đã liên hệ với Bộ Công nghệ Truyền thông để bình luận Không có trả lời nào được nhận vào thời điểm báo chí.