Hyperledger, liên minh blockchain dựa vào nền tảng Linux cho các doanh nghiệp, đã cho phép khởi tạo mạng lưới kinh doanh thành một thành viên hàng đầu.

Với việc thông báo, Tradeshift, giúp các công ty gửi và thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ đám mây của nó, tham gia các thành viên khác của Hyperledger bao gồm Accenture, American Express, Cisco, IBM và JPMorgan Chase.

Trong báo cáo, Tradeshift chỉ ra rằng, khi gia nhập nhóm, nó tìm cách khám phá công nghệ blockchain mở để thúc đẩy sự đổi mới trong thương mại điện tử B2B.

CTO của công ty và đồng sáng lập, Gert Sylvest, người sẽ đại diện cho Tradeshift trong hội đồng quản trị của Hyperledger trong hợp đồng thành viên, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi gia nhập Hyperledger và tiếp tục đầu tư vào phân phối chúng tôi mong muốn đóng góp vào nỗ lực phù hợp với những giá trị của chúng ta xung quanh cộng đồng, hợp tác, khả năng tương tác và sự cởi mở ". Brian Behlendorf, giám đốc điều hành của Hyperledger, cho biết sự khởi đầu của Hyperledger trong việc xây dựng công nghệ blockchain thông thường cho phép các tổ chức tạo ra và chạy các ứng dụng và nền tảng mạnh mẽ.

Dự án Hyperledger hiện có hơn 160 thành viên từ các ngành công nghiệp tài chính, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ thẻ tín dụng, Internet of Things và aeronautics, trong số những người khác.

Ảnh Skyscrapers qua Shutterstock