Một nhà kinh doanh bí mật có trụ sở tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đang đưa ra một vụ kiện chống lại việc trao đổi mật mã OKCoin.

Theo các tài liệu của tòa án, thương nhân đã gửi tiền vào tài khoản tại quầy giao dịch, chỉ để thức tỉnh vào ngày hôm sau để tìm các khoản tiền mà không cần thông báo.

Việc nộp đơn khẳng định rằng thương nhân tin rằng ông là chủ thể của một cuộc tấn công thành công, và rằng các đại diện của OKCoin phải chịu trách nhiệm. Ông tiếp tục tuyên bố rằng địa chỉ IP được sử dụng để thực hiện thương mại có trụ sở tại Hồng Kông.

Tổng cộng, thương nhân ước tính tổng tổn thất của mình ở mức $ 2, 900.

OKCoin không đưa ra nhận xét khi All4bitcoin yêu cầu.

Xem tờ khai dưới đây:

Hình ảnh Yuan qua Shutterstock