Trao đổi cryptocurrency châu Âu Bitstamp sẽ tung ra các cặp giao dịch mới cho ête vào tuần tới.

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, Bitstamp sẽ thêm các thị trường bằng đô la Mỹ, euro và bitcoin cho tiền tệ kỹ thuật số dựa trên etherum. Trong phần phát hành, Bitstamp cũng tiết lộ một cấu trúc định giá mới cho thị trường của mình, thống nhất các khoản phí mà nó đánh giá trong số các cặp giao dịch của exchange.

Nhằm quảng bá thị trường mới, Bitstamp sẽ miễn thu phí giao dịch cho các cặp cho đến ngày 1 tháng 10. Nó sẽ tiếp tục giảm giá cho đến cuối năm.

Bitstamp là một trong những giao dịch mật mã cuối cùng để liệt kê ether. Trong báo cáo, trao đổi chỉ ra rằng nó sẽ thêm hỗ trợ cho các tài sản bổ sung, khung cấu trúc phí hợp nhất phát hành như là một phần của quá trình đó.

Được thành lập vào năm 2011, Bitstamp là một trong những giao dịch bitcoin lâu đời nhất thế giới. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Bitstamp hoạt động trong lĩnh vực trao đổi số lượng lớn thứ ba tính theo đồng đô la Mỹ, báo cáo khoảng 43 triệu đô la trong các giao dịch trong 24 giờ qua.

Việc bổ sung ether đến giữa những phát triển mới trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Như CoinDesk đã báo cáo hôm qua, giá ête đã vượt qua đường 300 USD lần đầu tiên trong một tháng.

Các thị trường Ether đã giảm dần kể từ đó, giao dịch khoảng $ 294 vào thời điểm báo chí.

Hình ảnh qua Shutterstock