Tập đoàn ngân hàng R3CEV công bố ngày hôm nay rằng 15 thành viên của họ đã hoàn thành một phiên tòa phân phối thử nghiệm tập trung vào các ứng dụng trong tài chính thương mại.

Các bài kiểm tra báo cáo tập trung vào làm thế nào phân phối của nó Corda nền tảng sổ cái có thể được sử dụng trong các khoản phải thu hoá đơn và các khoản tín dụng (LC) giao dịch. Hơn nữa, Bank of America, HSBC và Cơ quan phát triển Infocommore của Singapore đã hoàn thành một thử nghiệm tương tự ngay hôm nay bằng cách sử dụng phần mềm được tạo ra bởi dự án Hyperledger do Linux dẫn đầu.

Trong các tuyên bố, Giám đốc điều hành David Rutter trích dẫn tuyên bố như là bằng chứng về sức mạnh của nền tảng sổ cái phân phối khởi động của Corda.

Rutter nói: "Những thử nghiệm này đã chứng minh rằng công nghệ lấy cảm hứng từ blockchain được sử dụng trên nền tảng Corda của chúng tôi giữ chìa khóa để chuyển đổi tài trợ thương mại cho các thị trường tài chính hiện đại"

Hình ảnh thương mại qua Shutterstock