Giá bitcoin đã tăng lần đầu tiên lên trên $ 12,000.

Theo Chỉ số giá Bitcoin của CoinDesk (BPI), giá vốn hóa lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường đang giao dịch ở mức $ 12, 201. 67 vào thời điểm báo chí. Mức lợi tức này chỉ đạt trên 500 đô la kể từ ngày mở cửa và đạt được hơn 4% tổng thể.

Động thái trên 12.000 USD cũng đáng chú ý là đẩy mạnh mức vốn hóa thị trường của bitcoin lên hơn 200 tỷ USD lần đầu tiên, BPI cho thấy.

Như đã báo cáo trước đây, thị trường đã bắt đầu với mức $ 12,000 trước ngày hôm nay khi giá bitcoin giao dịch từ $ 11,400 đến $ 1,800.

Và, như dự kiến, các giao dịch ở Hàn Quốc - đó là lần đầu tiên vượt qua con số 10.000 USD vào cuối tháng trước - theo dữ liệu từ CoinMarketCap (mặc dù các thị trường này được đánh dấu bằng đồng won của Hàn Quốc).

Hình ảnh khinh khí cầu thông qua Shutterstock