Cập nhật ngày 6 tháng 10: 41: Tài trợ tích luỹ của Ripple cho đến nay là 41 triệu đô la sau đầu tư 4 triệu đô la của Santander InnoVenture trong vòng loại A của mình.

Tháng này đã chứng kiến ​​sự băn khoăn của các thông báo tài trợ từ các công ty mật mã khác nhau, bơm thêm 40 triệu đô la vốn liên doanh vào không gian.

Chuỗi khởi động công nghệ Blockchain - chuỗi tăng đáng chú ý nhất của tháng - đã đóng một vòng tài trợ trị giá 30 triệu USD với sự hỗ trợ của các công ty bao gồm Visa.

Với tổng vốn đầu tư mạo hiểm của bitcoin đến nay là $ 914. 94 triệu USD và tương đương với Internet đầu tiên, CoinDesk đã xem xét các vòng đàm phán ngân sách bí mật lớn nhất đã diễn ra cho đến năm 2015.

11 khoản tài trợ Crypto lớn nhất trong năm 2015 So Far | Tạo đồ họa số

Hình ảnh Đô-la qua Shutterstock